Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat
1054 Budapest, Kossuth tér 4.

Cégbizonyítvány rovatainak kiválasztása

Cégformától független adatok

1 Általános adatok
2 A cég elnevezése
3 A cég rövidített elnevezése
4 A cég idegen nyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű rövidített elnevezése(i)
5 A cég székhelye
6 A cég telephelye(i)
7 A cég fióktelepe(i)
8 A létesítő okirat kelte
901 A cég tevékenysége - EAOR szám szerint
902 A cég tevékenysége
10 A működés befejezésének időpontja
11 A cég jegyzett tőkéje
12 A képviselet módja
13 A képviseletre jogosul(tak) adatai
14 A könyvvizsgáló(k) adatai
15 A felügyelő bizottsági tagok adatai
16 Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogelőd cég(ek) adatai
17 A magyar, illetve külföldi részvétellel működő cégben érintett állam(ok) betűjele
18 Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja
19 A társadalombiztosítási folyószámla száma
20 A cég statisztikai számjele
21 A cég adószáma
22 Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogutód cég(ek) adatai
23 A cég működésének felfüggesztése
24 A cég megszűntnek nyilvánítása
25 A jogutód nélküli megszűnés elhatározásának időpontja
26 A végelszámolás kezdete és befejezése
27 A csődeljárás kezdete és befejezése
28 A felszámolás kezdete és befejezése
29 Jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per adatai
30 A létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti per adatai
31 A társasági határozat felülvizsgálata iránti per adatai
32 A cég pénzforgalmi jelzőszáma
33 A végrehajtás adatai
34 A biztosítási intézkedés adatai
35 A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalása
36 A hivatalbóli törlési eljárás adatai
37 A büntetőjogi intézkedés adatai
45 A cég elektronikus elérhetősége
46 Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai
47 Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai
48 A közhasznúsági fokozat adatai
49 A cég cégjegyzékszámai

Betéti társaság adatai

1A beltag(ok) adatai
2A kültag(ok) adatai
3A társaság kültagjai betétjének együttes összege

A megjelölt rovatok alapján kérem a cég cégbizonyítványának .

Kérem az . A kérvény kitöltését .

Új kiadmányok kérelméhez a nyomtatvány kérem.

Javasoljuk, hogy az adatok azonnali lekérése előtt kérjen árajánlatot!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy elektronikus aláírással ellátott iratokat, közokiratokat és kiadmányokat az e-Szignó aláíráslétrehozó és ellenőrző program segítségével tekintheti meg, amelynek ingyenes példányát a http://www.e-szigno.hu honlapról tudja letölteni! Amennyiben a kiadmányt e-Szignóval aláírva kéri, ne felejtse el előbb letölteni az e-Szignó programot!


Készült: 2007/05/08 14:29:41.
Microsec adattovábbító szolgáltató


Megrendelés online / faxon